Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky se Martin Sedlář aktivně podílí na práci v několika oblastech.Je členem dvou parlamentních výborů, v rámci nichž působí také ve dvou podvýborech:

Výbory:
Výbor pro obranu, člen od 4. 12. 2013
Výbor pro životní prostředí, člen od 11. 3. 2015    

​Podvýbory:
Podvýbor pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR, člen od 30. 4. 2014
Podvýbor pro financování péče o životní prostředí, člen od 15. 4. 2015
Podvýbor pro financování péče o životní prostředí, místopředseda od 28. 4. 2015

Komise:
od 21. 10. 2015 členem Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

Delegace:
od 14. 5. 2014 je také členem NATO Parliamentary Assembly (Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO)

Meziparlamentní skupiny v rámci MPU:
Skupina ČR - Estonsko, zvolen předsedou od 20. 6. 2014
Skupina ČR - Polsko, člen od 14. 2. 2014
Skupina ČR - Spolková republika Německo, člen od 14. 2. 2014
Skupina ČR - Švýcarská konfederace, člen od 18. 3. 2014

Klub:
v PSP ČR zastupuje Poslanecký klub ANO 2011, kde je členem od 30. 10. 2013

Statistiku hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR naleznete zde
Stenozáznam vystoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR naleznete zde
Parlamentní zpravodaj zákonů ve sněmovně - přehled zde
Kompletní informace o činnosti Martina Sedláře v Parlamentu ČR naleznete zde